I have to admit, hindi pa ‘rin 100% na naaalis sa’kin ang mag-isip sa kanya, though I’ve already blocked him sa lahat, adding some of his friends. But it’s effective. Being busy adds as well. Hindi ako nakakapag-stalk, hindi bumabalik ‘yung feelings. That’s what matters. View on Path